te-waza

Moteur de recherche façon Google

 

 

Libellés Indicateurs
seoi-nage  
tai-otoshi  
kata-guruma  
sukui-nage  
uki-otoshi  
sumi-otoshi  
obi-otoshi  
seoi-otoshi  
yama-arashi  
morote-gari  
kuchiki-taoshi  
kibisu-gaeshi   
kouchi-gaeshi  
ipon-seoi-nage  
obitori-gaeshi  
uchi-mata-sukashi