ju no kata

Moteur de recherche façon Google

 

La forme de la souplesse

        1er groupe                                                  2ème groupe                                    3ème groupe

          tsukidashi                                                          kirioroshi                                               obi tori

          kata oshi                                                             ryokata oshi                                          mune oshi

          ryote – dori                                                         naname uchi                                         tsukiage

          kata mawashi                                                     katate – dori                                          uchioroshi

          ago oshi                                                                katate age                                             ryogan tsuki